Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis JSKD za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2021

 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot: - prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti; - izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; - založniški in AV (avdiovizualni) projekti; - organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

 

Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski in kitarski orkestri ter big bandi), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna, literarna ter intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija). Ločeno področje je tudi mažoretna dejavnost, ki je namenjena le krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju.

 

Upravičeni prijavitelji: kulturna društva in njihove zveze, krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah

 

Rok za oddajo: 26.3.2021

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice