Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2021

 

Predmet razpisa, ki ga razpisuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je sofinanciranje projektov, ki prispevajo k:

1. preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi (sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi na splošno oziroma k ozaveščanju in delu z ranljivimi skupinami žensk, kot so Rominje, invalidke, kmečke ženske, starejše ženske, ženske iz drugih kulturnih okolij ali druge ranljive skupine žensk);

2. ozaveščanju in preprečevanju spletnega nasilja nad dekleti in ženskami (sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k ozaveščanju mladih in celotne družbe o posledicah spletnega nasilja nad dekleti in ženskami ter prispevali k njegovemu preprečevanju).

 

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije

 

Rok za prijavo: 29.1.2021

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice