Naša Facebook stran
Potekel

MK vabi k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2020

 

Ministrstvo za kulturo v letu 2020 nadaljuje neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa

.

Ministrstvo bo v letu 2020 sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev (pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji ali samostojni podjetnik, posameznik, s sedežem v Republiki Sloveniji) za izvedbo projektov, ki so bili v letih 2017, 2018 ali 2019 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in v letu 2020 (v času oddaje vloge za sofinanciranje) še vedno potekajo. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2020, če se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) zaključi v 12 mesecih (projekt se izteče). Ministrstvo ne bo financiralo projektov, ki so v letu 2020 pridobili podporo v okviru Javnega poziva za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA, ki ga je 13. 7. 2020 objavilo Ministrstvo za javno upravo.

 

Ministrstvo k oddaji vlog za sofinanciranje vabi uspešne slovenske prijavitelje (v vlogi vodje projekta ali partnerja v projektu) v okviru naslednjih razpisov programa Ustvarjalna Evropa:

- podprogram KULTURA: evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja, prevodni projekti;
- podprogram MEDIA: razvoj posameznih projektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodni koprodukcijski skladi, filmski festivali ter razvoj občinstev;
- medsektorski sklop: npr. razvoj modulov magistrskega medsektorskega študija umetnosti in znanosti;
- pilotni projekti in pripravljalni ukrepi : npr. ukrep Music Moves Europe.

 

Rok za prijavo: 13.11.2020

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice