Naša Facebook stran

Status delovanja v javnem interesu (status v javnem interesu) je poseben status, ki ga nevladni organizaciji (društvu, zavodu ali ustanovi) lahko podeli ministrstvo, če presodi, da njeno delovanje presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu.

 

Status v javnem interesu se vedno podeli za posamezno področje delovanja (npr. status v javnem interesu na področju športa, status v javnem interesu na področju kulture, status delovanja v javnem interesu na področju socialne varnosti itd.) in ga nevladni organizaciji na njeno zahtevo lahko podeli ministrstvo, pristojno za to področje. Status v javnem interesu na področju športa lahko tako podeli Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, status v javnem interesu na področju kulture Ministrstvo za kulturo itd.

 

Posamezna nevladna organizacija ima lahko tudi več statusov v javnem interesu na več področjih, pri čemer izpolnjevanje pogojev v tem primeru presoja vsako ministrstvo za svoje področje.

 

Kdo lahko pridobi status nevladne organizacije v javnem interesu, kakšni so pogoji na različnih področjih delovanja NVO, kakšen je postopek pridobitve ter kaj so ugodnosti in obveznosti, ki jih imajo NVO v javnem interesu, si oglejte v CNVOS-ovem spletnem vodiču.

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice