Naša Facebook stran

Zavod je pravna oseba, ki se ustanovi za opravljanje dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialne ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Temelja značilnost zavoda je tako nepridobitnost, saj namen njegove ustanovitve ne more biti pridobivanje dobička, temveč preko izvajanja dejavnosti dosegati druge namene (npr. večjo izobraženost, razvoj športa, varovanje zdravje, skrb za socialno ogrožene, spodbujanje kulture, varstvo človekovih pravic in podobno). Nepridobitnost se torej nanaša na namen ustanovitve in ne pomeni, da zavod ne sme izvajati nobenih pridobitnih dejavnosti, to je proti plačilu prodajati svojih izdelkov ali nuditi svojih storitev.

 

Zavodi so praviloma tudi neprofitni, kar pomeni, da svojega morebitnega ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki ("dobička") ne delijo med svoje ustanovitelje, temveč ga porabijo izključno za izvajanje svoje osnove dejavnosti. Zavod lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb.

 

Vir in več informacij: https://www.cnvos.si/nvo-vseved/spletni-vodici/?path=#0#2

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice