Naša Facebook stran

Včasih se zgodi, da člani nekega društva spoznajo, da jim je zmanjkalo goriva in da časa, interesa ter denarja za vodenje društva enostavno ni več.


V takšnem primeru se lahko člani odločijo in po svoji volji pričnejo s postopkom zapiranja društva.

 

Drugi razlogi, zaradi katerih prav tako lahko društvo preneha s svojim delovanjem so še spojitev z drugim društvom ali pripojitev k nekemu drugemu društvu, stečaj, ali pa tudi na podlagi neke sodne odločitve, ki prepove delovanje tega društva in po samem zakonu.

 

Vendar je tako, da navadno društva prenehajo s svojim delovanjem po volji članov, postopek pa je sledeč:

 • sklic zbora članov za odločitev o zapiranju društva
 • na tem zboru članov se določi tudi, kako bo potekal prenos premoženja društva
 • zastopnik društva izpolni Vlogo za izbris društva in jo odnese na pristojno upravno enoto (stroški postopka izbrisa: 22,60€)
  • vlogi priloži zapisnik skupščine o zapiranju društva, navedena naj bo tudi sklepčnost te skupščine
  • priloži se tudi zapisnik o premoženju in o nadaljnjem razpolaganju z le-tem
 • upravna enota objavi sklep o prenehanju društva na svoji oglasni deski in v informacijskem sistemu, po preteku 30 dni pa izdajo odločbo o izbrisu iz registra društev
 • zastopnik društva zapre transakcijski račun društva
 • zastopnik društva najkasneje 60 dni po izbrisu iz registra na AJPES odda finančno poročilo o stanju na dan pred prenehanjem
 • V skladu s 360. člen ZDavP-2: Davčni obračun pri postopkih prenehanja davčnega zavezanca) odda tudi preko sistema e-davki obrazec DDPO (Davek od prihodkov pravnih oseb), prav tako na dan pred prenehanjem in mu pripne že oddano zaključno poročilo za Ajpes)

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice