Naša Facebook stran

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih ali pravnih oseb, ki se združujejo zaradi določenih skupnih interesov. Nepridobitnost društva pomeni, da osnovni namen ustanovitve društva ni pridobivanje dobička, temveč nekaj drugega (npr. varstvo človekovih pravic, razvoj športa, varovanje zdravje, skrb za socialno ogrožene, varstvo pred naravnimi nesrečami, spodbujanje kulture in podobno). Nepridobitnost se torej nanaša na namen ustanovitve in ne pomeni, da društvo ne sme izvajati nobenih pridobitnih dejavnosti, to je proti plačili prodajati svojih izdelkov ali nuditi svojih storitev. To lahko počne, vendar pa pridobitne dejavnosti ne smejo biti njegove edine dejavnosti.

 

Temeljna značilnost društva je tudi njegova neprofitnost, kar pomeni, da društvo svojega morebitnega ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki ("dobička") ne deli med svoje člane, temveč ga porabi izključno za izvajanje svoje osnove dejavnosti. Član društva lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje vnaprej določene pogoje v temeljnem aktu.

 

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične ali tri pravne osebe, ki na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi društva in temeljni akt društva (običajno je to statut). 
 
Vir in več informacij: https://www.cnvos.si/nvo-vseved/spletni-vodici/?path=#0#1

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice