Naša Facebook stran

Seveda vemo, da so naše nepridobitne dejavnosti prav tiste, zaradi katerih smo se sploh ustanovili kot nevladna organizacija in jih delamo zaradi širšega družbenega učinka, ne pa zaradi ustvarjanja dobička.

Vendar tudi za pridobitne / tržne dejavnosti mora biti osnova zapisana v našem ustanovnem aktu ter povezana z našimi osnovnimi cilji in namenom delovanja.

To pa zato, ker želimo s pomočjo tržne dejavnosti pridobiti sredstva, ki nam bodo omogočila hitrejši in kvalitetnejši razvoj nepridobitnih dejavnosti.

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti podrobneje opredeljuje, kaj se šteje za pridobitno ali nepridobitno dejavnost oziroma za dohodke iz opravljanja pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pri zavezancu iz 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

 

DOHODKI IZ NEPRIDOBITNIH DEJAVNOSTI

·         donacije (denarne ali materialne)

·         članarine (namen je pokrivanja letnega programa društva ter pokrivanje ugodnosti, ki so vnaprej določene v tem okviru
          ter za vse člane)

·         prostovoljni prispevki in plačila, pri katerih člani ne dobijo v zameno proizvod, storitev ali drugo ugodnost

·         sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov (proračun)

·         namenska javna sredstva (javni razpisi za izvajanje programov in projektov)

  

DOHODKI IZ PRIDOBITNIH DEJAVNOSTI

·         prodaja izdelkov, blaga, storitev

·         doplačila članov za dodatne ugodnosti

·         plačila članov za dodane storitve  

·         prihodki od prodaje opreme, programov, zemljišč,…

·         oddajanje prostorov in opreme v najem

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice