Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

IPA: Civil Society Facility and Media action for Bosnia and Herzegovina

 

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju participatorne demokracije in integracijskih procesov s krepitvijo zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju sodelovanja v procesih oblikovanja politik ter z vzpostavljanjem vzpodbudnega okolja za NVO.
Sklopi:
1. Podpora civilnodružbenim organizacijam z različnih področij (socialna vključenost, izobraževanje, socialno podjetništvo, okolje in klimatske spremembe, mladi, boj proti korupciji) – sklopi od 1 do 6
2. Podpora svobodi in integriteti medijev - sklop 7
3. Podpora podpornemu centru za NVO - sklop 8
 
Upravičeni prijavitelji: prijavitelji na sklope od 1-7 so nevladne organizacije iz Bosne in Hercegovine, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi NVO iz držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA in ENI. Na sklop 8 se lahko prijavijo zgolj civilnodružbene organizacije iz Bosne in Hercegovine.
 
Rok prijave: 05.09.2017
 
0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice