Naša Facebook stran

Odprti razpis FUTURAL za soustvarjanje pametnih rešitev (SS) v sodelovanju s podeželskimi skupnostmi - Krepitev prihodnosti z inovativnimi pametnimi rešitvami za podeželje

 

Za spodbujanje digitalnih rešitev za opolnomočenje podeželskih območij je FUTURAL objavil en sam odprti razpis za financiranje vsaj desetih (10) dodatnih projektov, ki bodo razvili lastne pametne rešitve, ki se bodo uporabljale na podeželju. 

 

Razpis bo zagotovil pomembno priložnost za spodbujanje MSP in drugih zainteresiranih strani (npr. novoustanovljenih podjetij, raziskovalnih organizacij in podeželskih skupnosti) k razvoju in uporabi lastnih pametnih rešitev v sklopu razpisanih področij, s čimer se bo povečalo število pametnih rešitev, ki bodo na voljo podeželskim skupnostim.

 

Upravičeni prijavitelji: partnerstvo med vsaj enim gospodarskim subjektom (npr. mala in srednje velika podjetja, zagonska podjetja, raziskovalne organizacije) in vsaj eno podeželsko skupnost (npr. občine, regionalni organi, razvojne agencije, nevladne organizacije itd.).

 

Rok za prijavo: 30.9.2024

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice