Naša Facebook stran
Potekel

CERV: Sofinanciranje projektov, ki se nanašajo na evropski zgodovinski spomin za leto 2024

 

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavila javni razpis »Evropski spomin« za leto 2024.

 

Sofinancirajo se (nacionalni ali mednarodni) projekti, namenjeni spominjanju ključnih trenutkov v nedavni evropski zgodovini, vključno z vzroki in posledicami avtoritarnih in totalitarnih režimov. Prednostno bodo obravnavani predvsem ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in spravo kot način za preseganje preteklosti in graditev prihodnosti, zlasti da bi se približali mlajšim generacijam.

 

Razpis ima štiri sklope:

Upravičeni prijavitelji: neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk

 

Rok za prijavo: 6.6.2024

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice