Naša Facebook stran
Potekel

IPA II: Podpora regionalnim tematskim mrežam civilnodružbenih organizacij v državah Zahodnega Balkana in Turčije

 

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen podpori regionalnim tematskim mrežam civilnodružbenih organizacij v državah Zahodnega Balkana in Turčije, podpori regionalnim mrežam civilnodružbenih organizacij na področju medijske svobode in svobode izražanja ter spodbujanju enakosti, vključevanja in aktivne udeležbe Romov.

 

Razpis ima dvanajst tematskih sklopov:

 • Sklop 1: Dobro vodenje in ekonomski razvoj (na voljo je 1 milijon evrov, podprt bo en projekt v vrednosti od 700,000.00 EUR do 1,000,000.00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov)
 • Sklop 2: Sprava (na voljo je 1 milijon evrov, podprt bo en projekt v vrednosti od 700,000.00 EUR do 1,000,000.00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov)
 • Sklop 3: Enakost med spoloma (na voljo je 1 milijon evrov, podprt bo en projekt v vrednosti od 700,000.00 EUR do 1,000,000.00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov)
 • Sklop 4: Enakost LGBTIQ oseb (na voljo je 1 milijon evrov, podprt bo en projekt v vrednosti od 700,000.00 EUR do 1,000,000.00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov)
 • Sklop 5: Vključevanje Romov (na voljo je 1 milijon evrov, podprt bo en projekt v vrednosti od 700,000.00 EUR do 1,000,000.00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov)
 • Sklop 6: Vključevanje oseb z invalidnostmi (na voljo je 1 milijon evrov, podprt bo en projekt v vrednosti od 700,000.00 EUR do 1,000,000.00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov)
 • Sklop 7: Vključevanje civilnodružbenih organizacij v implementacijo zelene agende (na voljo je 750 000 evrov, podprt bo en projekt v vrednosti od 700,000.00 EUR do 750,000.00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov)
 • Sklop 8: Digitalna preobrazba (na voljo je 750 000 evrov, podprt bo en projekt v vrednosti od 700,000.00 EUR do 750,000.00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov)
 • Sklop 9: Ustvarjanje vzpodbudnega okolja za delovanje NVO in aktivna participacija (na voljo je 1 milijon evrov, podprt bo en projekt v vrednosti od 700,000.00 EUR do 1,000,000.00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov)
 • Sklop 10: Spodbujanje judovske skupnosti in judovske kulturne dediščine (na voljo je 1,5 milijona evrov, prijavite lahko projekte v vrednosti od 700,000.00 EUR do 1,500,000.00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov)
 • Sklop 11: Svoboda medijev in svoboda izražanja (na voljo je 4 milijone evrov, prijavite lahko projekte v vrednosti od 700,000.00 EUR do 1,300,000.00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov)
 • Sklop 12: EU nagrada za integracijo Romov (podprt bo en projekt v vrednosti 400,000.00 EUR, sofinancira se 100 % upravičenih stroškov)

Upravičeni prijavitelji: civilnodružbene organizacije in mreže CSO iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije, Srbije in Turčije, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi organizacije iz EU (razen za sklopa 1 in 11)

 

Rok za prijavo: 29.12..2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice