Naša Facebook stran
Potekel

CERV: Razpis za izbor posredniških organizacij, ki bodo izvajale podporne aktivnosti za NVO, ki delujejo na področjih, ki jih pokriva program

 

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote - sklop »Vrednote Unije« - objavila javni razpis, katerega glavni cilj je spodbujanje pravic in vrednot, kot so zapisane v Pogodbah EU in Listini o temeljnih pravicah, z zagotavljanjem finančne podpore ter izgradnjo zmogljivosti civilnodružbenih organizacij, ki delujejo na lokalni, regionalni, in / ali nacionalni ravni.

 

Namen tega razpisa je izbor in podpora omejenega števila posredniških organizacij v več državah članicah, ki bodo izvajale podporne aktivnosti za čim večje število NVO, ki na lokalni, regionalni in / ali nacionalni ravni delujejo na področjih, ki jih pokriva program CERV. Na tem razpisu izbrane posredniške organizacije bodo: 1) NVO zagotavljale finančna sredstva v okviru razpisov ter 2) za NVO izvajale aktivnosti za izgradnjo zmogljivosti.

 

Upravičeni prijavitelji: civilnodružbene organizacije iz držav članic EU z izkazanimi izkušnjami na področju podpornih storitev za izgradnjo zmogljivosti NVO ter razdeljevanja in upravljanja razpisnih sredstev

 

Rok za prijavo: 1.3.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice