Naša Facebook stran

Multitudes Foundation: Sredstva za aktivnosti na področju izgradnje bolj vključujočih in humanih politik v Evropi 

 

Multitudes Foundation je objavila poziv, v okviru katerega lahko organizacije s sedežem v Evropi pridobijo nepovratna sredstva za okrepitev svojega delovanja na področju izgradnje bolj vključujočih in humanih politik.

 

Zaprosite lahko za:

  • sredstva za zagon (do 50.000 evrov), ki so namenjena organizacijam oz. pobudam, ki se večinoma izvajajo s prostovoljskim delom in vlaganjem zasebnih sredstev;
  • sredstva za širitev (do 100 000 evrov), ki so namenjena že registriranim organizacijam z izkazanimi referencami, ki želijo okrepiti vpliv svojega delovanja in povečati njegov domet.

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije in skupine s sedežem v Evropi, ki delujejo na področju, ki je predmet poziva, ter potrebujejo sredstva, s pomočjo katerih bodo nadgradile svoje delovanje

 

Rok za prijavo: Program se izvaja na osnovi odprtega javnega poziva. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave poziva naprej, odbor jih ocenjuje dvakrat letno.

 

Stran poziva: poziv

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice