Naša Facebook stran
Potekel

Sklad za kulturo solidarnosti: Razpis Evropske kulturne fundacije za sofinanciranje projektov na temo kulture in pravičnega prehoda

 

Evropska kulturna fundacija je v okviru »sklada za kulturo solidarnosti«, v okviru katerega sofinancirajo projekte oziroma iniciative, ki prispevajo k solidarnosti in medsebojni podpori ter krepijo predstave o Evropi kot odprti družbi, objavila nov razpis.

 

V okviru tokratnega razpisa bodo sofinancirali mednarodne projekte, ki naslavljajo temo pravičnega prehoda in okoljske trajnostni iz specifičnega zornega kota kulture.

 

Upravičeni prijavitelji: organizacije s pravnim statusom, ki delujejo v kulturnih in ustvarjalnih ali drugih sektorjih družbe, s sedežem v Evropi

 

Rok za prijavo: 11.9.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice