Naša Facebook stran
Potekel

IPA III: Podpora aktivnostim civilnodružbenih in medijskih organizacij v Severni Makedoniji

 

V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) je objavljen javni razpis, namenjen podpori aktivnostim civilnodružbenih in medijskih organizacij v Severni Makedoniji, ki prispevajo k izvajanju reform v procesu približevanja EU.

 

Tematsko je razpis osredotočen na 4 prednostna področja:

  • zelena agenda: varstvo okolja, podnebne spremembe in krožno gospodarstvo
  • družbeno-ekonomski razvoj, ustvarjanje delovnih mest in mladi
  • svoboda govora in digitalne tehnologije
  • krepitev enakosti spolov in pravic žensk

Upravičeni prijavitelji: civilnodružbene organizacije in mreže CSO, ki delujejo na enem ali več tematskih področjih, ki so predmet razpisa, ter imajo sedež v eni od držav članic EU, Severni Makedoniji ali kateri od drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA III

 

Rok za prijavo: 28.8.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice