Naša Facebook stran
Potekel

IPA III: Sofinanciranje projektov, ki obravnavajo okoljske, družbene ali gospodarske izzive na območju Prespanskega jezera v Severni Makedoniji

 

V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) je objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov, ki obravnavajo okoljske, družbene ali gospodarske izzive, ki so jih prepoznale lokalne skupnosti na območju Prespanskega jezera v Severni Makedoniji. 

 

Tematsko je razpis osredotočen na (1) spodbujanje sodelovanja in mobilizacijo državljanov in lokalnih skupnosti pri reševanju lokalnih problemov, (2) podpiranje okolju prijaznega družbeno-ekonomskega razvoja, ki bo ustvaril zelene zaposlitvene priložnosti za mlade in ženske, ter (3) krepitev medsebojnega razumevanja in sodelovanja z Albanijo in Grčijo za ohranitev in trajnostni razvoj tega območja.

 

Upravičeni prijavitelji: neprofitne pravne osebe iz Severne Makedonije, držav članic EU, držav EEA ter držav upravičenk v okviru instrumentov IPA III in Globalna Evropa

 

Rok za prijavo: 15.8.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice