Naša Facebook stran
Potekel

IPA II, Globalna Evropa: Krepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja pravične in demokratične družbe v Albaniji

 

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II in tematskega programa »demokracija in človekove pravice« instrumenta Globalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja pravične in demokratične družbe v Albaniji.

 

Razpis ima štiri sklope:

  • Sklop 1: enakost med spoloma in pravice LGBTIQ+ oseb (Na voljo je 2 000 000 EUR. Prijavite lahko projekte v dolžini od 30 do 42 mesecev, in sicer v vrednosti od 400 000 EUR do 500 000 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov).
  • Sklop 2: človekove pravice in dostop do pravnega varstva (Na voljo je 1 000 000 EUR. Prijavite lahko projekte v dolžini od 30 do 42 mesecev, in sicer v vrednosti od 300 000 EUR do 350 000 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov).
  • Sklop 3: svoboda izražanja in mediji (Na voljo je 1 000 000 EUR. Prijavite lahko projekte v dolžini od 30 do 42 mesecev, in sicer v vrednosti od 300 000 EUR do 350 000 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov).
  • Sklop 4: politični pluralizem in demokratični procesi (Na voljo je 1 000 000 EUR. Prijavite lahko projekte v dolžini od 30 do 42 mesecev, in sicer v vrednosti od 300 000 EUR do 330 000 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov).

Upravičeni prijavitelji: civilnodružbene organizacije iz Albanije, držav članic EU in drugih v razpisu navedenih upravičenih držav

 

Rok za prijavo: 18.4.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice