Naša Facebook stran
Potekel

CERV: Razpis za izbor posredniških organizacij, ki bodo izvajale podporne aktivnosti za NVO, ki delujejo na področju boja proti nasilju nad ženskami in otroci

 

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis, v okviru katerega bodo izbrali posredniške organizacije, ki bodo izvajale aktivnosti za podporo, opolnomočenje in gradnjo zmogljivosti civilnodružbenih organizacij, ki delujejo na področju boja proti nasilju nad ženskami in otroci na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni (CERV-2023-DAPHNE).

 

Namen tega razpisa je izbor in podpora omejenega števila posredniških organizacij, ki bodo izvajale podporne aktivnosti za čim večje število NVO, ki delujejo na področju boja proti nasilju nad ženskami in nasilju nad otroci. Izbrane posredniške organizacije bodo: 1) NVO zagotavljale finančna sredstva v okviru razpisov ter 2) za NVO izvajale aktivnosti za izgradnjo zmogljivosti.

 

Upravičeni prijavitelji: pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa CERV z izkazanimi izkušnjami na področju podpornih storitev za izgradnjo zmogljivosti NVO ter razdeljevanja in upravljanja razpisnih sredstev

 

Rok za prijavo: 19.4.2023

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice