Naša Facebook stran
Potekel

UN Women: Razpis za sofinanciranje projektov na področju preprečevanja nasilja nad ženskami v državah v razvoju

 

United Nations Trust Fund to End Violence against Women je objavil petindvajseti razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje inovativnih projektov in programov na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in dekleti. V okviru razpisa se sofinancirajo projekti v državah v razvoju, ki so na DAC seznamu upravičenk do ODA.

 

Male NVO lahko zaprosijo za sredstva v višini najmanj 50,000 in največ 150,000 ameriških dolarjev za projekte, ki trajajo tri leta. Za namene tega razpisa UN Trust Fund kot manjše organizacije prepoznava organizacije, ki so imele v zadnjih treh letih letni proračun manj kot 200,000 ameriških dolarjev. NVO z višjim letnim proračunom lahko zaprosijo za sredstva v višini od 150,001 do 1 milijona ameriških dolarjev za projekte, ki trajajo tri leta.

 

Upravičeni prijavitelji: NVO

 

Rok za prijavo: 6.1.2022

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice