Naša Facebook stran
Potekel

SEP: Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude za leto 2020


CEI Cooperation Fund v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude objavlja razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in državami, ki še niso vstopile v EU.

Sofinancirajo se projekti prenosa znanj na tistih področjih, ki so v ciljnih državah najbolj kritične, ter ki so obenem v skladu z akcijskim načrtom srednjeevropske pobude 2018-2020: povezljivost (dobro vodenje, ekonomska rast, zaščita okolja) in raznolikost (medkulturno sodelovanje, svoboda medijev, znanost, izobraževanje in usposabljanje).

 

Upravičeni prijavitelji: organizacije iz držav članic SEP, ki so članice EU

 

Rok za oddajo: 13.11.2020

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice