Naša Facebook stran

Rok za oddajo prijav je do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 22.4.2022 do 10.00 ure.

 

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene.

 

Odpiranja vlog bodo vsak petek ob 10. uri v obdobju roka, zapisanega zgoraj.

Obseg razpisanih sredstev je 105.000,00 EUR

 

Rok za oddajo je do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 22.4.2022.

 

Stran razpisa

 

Foto: Občina Brežice

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice