Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2019

 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških na dveh področjih: a) nasilje med zmenkanjem; b) delo s fanti za preseganje stereotipov.


Upravičeni prijavitelji:
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo ustrezno dokazilo o registraciji;
- izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18),
- prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje točke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije,
- prijavljeni projekt v celoti predstavlja nov pristop k obravnavani tematiki enakosti spolov (npr. inovativnost in ustvarjalnost pristopa, nov način dela s     ciljno skupino, nova ciljna skupina), ki ga prijavljena organizacija še ni izvajala, kar prijavitelj/prijaviteljica potrdi s podpisom in žigom v točki G) 3.         obrazca Projekt/2019 Prijava,
- posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organizacija pri največ enem prijavljenem projektu.  


V primeru, da se organizacija prijavlja kot prostovoljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, in sicer:
- je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij,
- delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno,
- osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva,
- dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v       splošno korist.

 

Rok za oddajo: 28.01.2019
 
Stran razpisa: razpis
0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice