Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:

- ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
- informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
- informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
- ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
- učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
- trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka.


Upravičeni prijavitelji:
Upravičeni prijavitelji so pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane kot društvo, ustanova ali zavod (samo zasebni zavodi) ter so nevladne organizacije, ki imajo na dan objave tega javnega razpisa (28.12.2018), priznan status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora, prometa in energije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

Rok za oddajo: 28.02.2019
 
Stran razpisa: razpis
0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice