Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2019

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2019, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:
- preprečevanje nasilja:
- zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti)
- duševno zdravje
- brezdomstvo (zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine)
- otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju
- starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju
- podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov
- socialno vključevanje Romov
- druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi, kot so npr. prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, osebe v postopku deložacije, podpora žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom in njihovim svojcem, žrtvam prometnih nesreč: programi vključujejo informiranje in svetovanje, koordinacijo, podporo ter izvajanje pomoči in samopomoči.

 

Upravičeni prijavitelji: javne in zasebne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, ali organizacije z drugih družbeno-gospodarskih področij, ki izvajajo medsektorske dejavnosti (npr. centri za priznavanje diplom, gospodarske zbornice, panožne organizacije, civilna družba in kulturne organizacije, mreže deležnikov, NVO, ministrstva za izobraževanje, izvajalci usposabljanj...)

 

Rok za oddajo: 4.1.2019

 

Stran razpisa: razpis

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice