Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Razpis EU za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote

 

Evropska komisija je objavila nov razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote v vrednosti nekaj več kot 44 milijonov evrov za izbrane projekte, v katerih bodo lahko sodelovali mladi iz vse Evrope in zunaj nje. Gre za prvega v nizu razpisov, ki bodo do konca leta 2020 najmanj 100 000 mladim omogočili sodelovanje v evropski solidarnostni enoti.

 

Ta razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje ukrepe evropske solidarnostne enote:
-prostovoljska partnerstva,
-prostovoljske projekte,
-prostovoljske skupine na prednostnih področjih,
-pripravništva in zaposlitve,
-solidarnostne projekte,
-znak kakovosti.

 

Upravičeni prijavitelji: kateri koli javni ali zasebni subjekt

 

Rok prijave: 18.2.2019

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice