Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19

 

Zavod za šport RS Planica je 9.4.2018 objavil javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19:

 

Predmet razpisa je sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas, v 16 področnih centrih, ki so sestavljeni iz občin tistega področja. Med ostalim tudi tudi PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko) ter PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob Krki,  Sevnica, Brežice, Radeče). 

 

 

Upravičeni prijavitelji:

  • športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji
  • zavodi za šport ustanovljeni skladno s 44. členom Zakona o športu
  • zasebni športni delavci
  • lokalne skupnosti

 

Sredstva: skupna višina 56.930,00 EUR,  pri tem je višina sofinanciranja sorazmerna z velikostjo področnega centra 

 

Rok prijave: 20.4.2018

 

Stran razpisa: razpis

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice