Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019

 

Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem in predmetu tega javnega poziva. Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

 

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev in podpodročij poglavja »MLADI IN DRUŽBA« Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13) in sicer:
1. Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških,
2. Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine,
3. Spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihova krepitev,
4. Spodbujanje prostovoljstva med mladimi.

 


Upravičeni prijavitelji: organizacija v mladinskem sektorju, ki ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju ali javni zavod, ki deluje v mladinskem sektorju ter ki ustreza ciljem in predmetu tega javnega poziva

 

Rok prijave: 30.1.2018


Stran razpisa: razpis

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice