Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020

 

Namen javnega razpisa je financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam oz. njihovim družinam v letih 2018 - 2020, ki so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družin.


Cilj razpisa je:
- zagotavljanje svetovanja otrokom, mladostnikom, mladostnicam oziroma članom njihove družine glede učinkovite komunikacije;
- izboljšanje odnosov in vzpostavitev varnejše navezanost v družini;
- izboljšanje socialnih kompetenc otrok, mladostnikov in mladostnic;
- izboljšanje sposobnosti obvladovanja čustev, gradnja pozitivne samopodobe, preventivnega učenja reševanja raznovrstnih problemov otrok, mladostnikov in mladostnic z namenom zmanjševanja vedenjskih in čustvenih težav.

 

Ciljne skupine:
Program 1: otroci, mladostniki in mladostnice in/ali njihovi starši/skrbniki, s potrebami po izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk (npr: otroci v rejništvu, otroci nameščeni v zavodih, otroci staršev, ki prestajajo zaporno kazen);
Program 2: otroci, mladostniki in mladostnice in/ali starši/skrbniki.

 

Financirani bodo naslednji programi:
1. Program 1 (P1) je program individualnega svetovanja in delavnic za ciljne skupine. Vsebine posameznih delavnic se vežejo na potrebe vključenih uporabnikov.
2. Program 2 (P2) je program, ki se izvaja na način sklopov delavnic z vnaprej pripravljenimi vsebinami.

 

Upravičeni prijavitelji:

- je pravna oseba (društvo, zavod, socialno podjetje), ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje. Premoženja, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki, ki jih uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti ne deli, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
- je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti: SKD 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 - Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 –dejavnosti invalidskih organizacij ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru statuta ali drugega temeljnega akta organizacije.

 

Rok prijave: 29.12.2017

 

Stran razpisa: razpis

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice