Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - krizna namestitev v letih 2018 in 2019

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev. Projekt je namenjen odraslim in otrokom žrtvam trgovine z ljudmi.

 

Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev obsega:

1. nastanitev in nudenje psihosocialne podpore žrtvam trgovine z ljudmi pri nujnem umiku iz ogrožajočih okoliščin in vsebuje:
- ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo,
- psihosocialno podporo,
- pomoč pri dostopanju do osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,
- zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, ki sodelujejo pri posameznem primeru, kadar je to potrebno,
- 24 urno dosegljivost izvajalca za žrtve v krizni namestitvi,
- storitve prevajanja in tolmačenja, kadar je to potrebno,
- svetovanje in nudenje informacij zlasti v zvezi z njihovimi pravicami v jeziku, ki ga razumejo,
- pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno državo in
- druge naloge v smislu opolnomočenja;
2. informiranje in osveščanje otrok, mladih in vzgojno pedagoškega kadra ter morebitnih drugih ciljnih populacij o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi:
- izdelava in distribucija informativnega gradiva v slovenskem jeziku, v nakladi 15.000 izvodov,
- izvedba 24 delavnic v letu 2018 in 24 delavnic v letu 2019, pri čemer mora izvajalec upoštevati enakomerno regijsko pokritost.


Upravičeni prijavitelji: pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS in izpolnjujejo ostale razpisne pogoje

 

Rok prijave: 11.12.2017

 

Stran razpisa: razpis

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice