Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2017/18 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2018. Cilj tega javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.


a) Študijski krožki: sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov, koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije, izvedenih od 1. 10.2017 do 30. 9. 2018.
b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje: sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedene od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.
c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti: sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, izvedena na dan 16. 5. 2018.
d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2017 (Koordinacija TVU 2017): sofinancira se Koordinacija TVU 2018, izvedena od 11. 5. do 30. 6. 2018.
e) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih: sofinancira se izvedba aktivnosti združenj in društev, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 (ReNPIO13-20), izvedenih od 1. 1. 2018 do 15. 11. 2018:
- organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
- strokovno usposabljanje članov združenj in društev in drugih strokovnih delavcev, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih,
- priprava novih programov ali modelov povezovanja na področju splošnega izobraževanja odraslih,
- mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izmenjavi dobrih praks,
- promocija izobraževanja odraslih za nižje izobražene in druge ranljive skupine, s poudarkom na starejših od 45 let,
- izdajanje znanstvenih in strokovnih monografij.

 

Upravičeni prijavitelji:
a) Študijski krožki: na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu.
b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje: na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Poleg tega morajo biti včlanjene v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.
c) Parada učenja: na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnostiizobraževanja odraslih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu, so seznanjene z zasnovo Parade učenja, so bile srednji ali velik koordinator TVU (2. ali 3. tarifni razred) v preteklem letu, so finančno zmožne izpeljati Parado učenja in imajo podporo lokalne skupnosti za izpeljavo Parade učenja.
d) Koordinacija TVU 2017: na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu.
e) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih: na javni razpis se lahko prijavijo združenja, ki združujejo organizacije s področja izobraževanjaodraslih, in društva, ki združujejo posameznike oziroma organizacije s področja izobraževanja odraslih. Glavni namen združenj in društev mora biti strokovno delo na področju izobraževanja odraslih na ravni države.

 

Rok prijave: 8.12.2017

 

Stran razpisa: razpis

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice