Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«

 

Predmet javnega razpisa je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja v okviru modela spodbujanja podjetnosti v gimnazijah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru tega modela se mora dijakom zagotoviti razvoj in uresničevanje idej v okolju, pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov dijakov ob partnerskem sodelovanju gimnazij z okoljem: gospodarstvom, NVO in raziskovalnim sektorjem.
Ciljne skupine javnega razpisa so dijaki gimnazij in strokovni delavci gimnazij.


Upravičeni prijavitelji: kot prijavitelj lahko kandidira subjekt javnega prava. Prijavitelj mora za namen tega javnega razpisa izoblikovati konzorcij, ki mora vključevati vsaj enega partnerja iz vsake skupine/alineje potencialnih partnerjev:
- Gimnazije (razvojne in implementacijske);
- Visokošolski zavodi, ki so izvajali pedagoške študijske programe v študijskem letu 2016/2017 in so vpisani v eVŠ evidenco visokošolskih zavodov; vključeni morata biti vsaj dve (2) univerzi, na način, da bodo v projekt vključene skupaj najmanj štiri (4) članice univerz, ki so izvajale pedagoške študijske programe v študijskem letu 2016/2017;
- Zbornice, ki so reprezentativne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske zbornice, ali neprofitni zavodi na področju gospodarstva;
- NVO s področja:

  - prostovoljnih organizacij ali mladinskih organizacij, ki imajo reference na področju spodbujanja podjetnosti v gimnazijah;
  - institucije s področja kulture: javni zavodi na področju kulture in nevladne kulturne organizacije, ki so ustanovljene kot društva, in imajo reference na področju spodbujanja podjetnosti v gimnazijah ter lahko zagotovijo mrežo kulturnikov in umetnikov; 
  - zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter za posredovanje kulturnih dobrin v RS in imajo reference s področja spodbujanja podjetnosti v gimnazijah in lahko zagotovijo mrežo kulturnikov in umetnikov;
- Javne raziskovalne organizacije;
- Javni zavodi, ki so v skladu z 28. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ustanovitvenimi akti zadolženi za organiziranje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev in ravnateljev v gimnazijah in imajo reference na področju spodbujanja podjetnosti v gimnazijah.

 

Rok prijave: 4.12.2017

 

Stran razpisa: razpis

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice