Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javni razpis za razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.
Razpisani programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.

Trajanje 1 (enega) programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin, je 6 (šest) mesecev, obvezne vsebine in trajanje posameznega obveznega modula razpisanega programa socialne aktivacije pa so podrobneje opredeljeni v poglavju 6.2 javnega razpisa. Vsak prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti 2 (dva) programa socialne aktivacije.

Upravičeni prijavitelji: pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru prijavljene vsebine modula II in ki izpolnjuje druge razpisne pogoje

Rok prijave: 11.12.2017

Stran razpisa: razpis

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice