Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel
Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD
 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto 2017.
 
Prijavni roki za oddajo vlog:

a) Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2017 (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za oddajo vlog je sreda, 15. 11. 2017.

b) Vključitev v posamezne izobraževalne module za delo v kulturi (točka 22.7. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za prijavo je petek, 20. 10. 2017.
 
Spremembe: Razpisnik spreminja dodatne pogoje iz točke 5.3. zgoraj navedenega razpisa, navezujoč se na točko 10 »Število možnih vključitev brezposelnih oseb«, in sicer tako, da se doda nova alineja, ki opredeljuje, da je možna zaposlitev največ ene brezposelne osebe do 29. leta tudi pri pravnih osebah zasebnega prava, ki delujejo na področju nevladnega sektorja (civilna družba) na podlagi zakonov, ki urejajo delovanje društev, ustanov ali (zasebnih) zavodov in nimajo zaposlene nobene osebe ter so vpisani pri registrskem organu najmanj 5 let.
 
Upravičeni prijavitelji: pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo na področju nevladnega sektorja
 
Rok prijave: 20.10.2017 (za vključitev v posamezne izobraževalne module za delo v kulturi)
                    15.11.2017 (za subvencije zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2017)
 
 
 
 
0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice