Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel
Javni razpis za izvedbo projekta "Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito"
 
Predmet javnega razpisa je izvajanje pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v azilnem domu, pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integracija ter zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega časa.
Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh vsebinskih sklopov ter zagotavljanje povezanega in usklajenega sodelovanja vseh oseb, ki bodo izvajale ta vsebinska sklopa:
- vsebinski sklop 1: Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito, pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integracija;
- vsebinski sklop 2: Aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa.
 
Upravičeni prijavitelji: pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje 
 
Rok prijave: 04.10.2017
 
Stran razpisa: razpis
0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice