Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel
Javno povabilo Priložnost zame – Spodbude za zaposlovanje v nevladnih organizacijah
 
Zavod RS za zaposlovanje objavlja javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Priložnost zame: Spodbude za zaposlovanje v nevladnih organizacijah – NVO.
Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Priložnost zame v NVO, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje najmanj 15 mesecev, ki vključuje trimesečno poskusno delo (3+12 mesecev).
Pogodba o zaposlitvi z osebami mora biti sklenjena za:
- polni delovni čas, praviloma 40 ur na teden oziroma, 
- delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti osebe.

Ciljne skupine brezposelnih so osebe, ki:
- ki so v evidenci brezposelnih oseb neprekinjeno prijavljene več kot 6 mesecev in
- imajo terciarno (vsaj visokošolsko strokovno oziroma univerzitetno) izobrazbo in
- so iskalci prve zaposlitve, ki glede na pridobljeno raven in vrsto izobrazbe oziroma na zahtevani ravni izobrazbe še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega razmerja.
Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne skupine dajal prednost dolgotrajno brezposelnim osebam, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.
 
Upravičeni prijavitelji: pravne ali fizične osebe, ki poslujejo v sektorju S.15 – Nepridobitne in neprofitne institucije in so vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register republike Slovenije na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah, Zakona o zavodih, Zakona o zadrugah, zakonih o zbornicah ali Zakona o mladinskih svetih ali če imajo status humanitarne organizacije ter izpolnjujejo še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila
 
Rok prijave: do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.04.2018
 
Stran javnega povabila: Javno povabilo
0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice