Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za subvencionirano zaposlovanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me 2017/2019.
Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Zaposli.me, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje, najmanj 12 mesecev, in sicer za polni delovni čas, 40 ur na teden ali krajši tedenski delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne krajši od 20 ur na teden. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, se lahko zaposli tudi oseba, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih.
Ciljne skupine brezposelnih so osebe, ki:
- so dopolnile 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih,
- so starejše od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih,
- so dopolnile 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih,
- so dopolnile 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije znova postale dejavne na trgu dela (trenutno se ti programi še ne izvajajo).
 
Upravičeni prijavitelji: pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila
 
Rok prijave: do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2019 
 
Stran javnega povabila: Javno povabilo
0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice