Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa

 

Ministrstvo za kulturo v letu 2017 uvaja neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa. Ministrstvo bo v letu 2017 sofinanciralo projekte slovenskih izvajalcev (pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji), ki so bili v letih 2014, 2015 ali 2016 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in v letu 2017 (v času oddaje vloge za sofinanciranje) še vedno potekajo, pod pogojem da v letih 2015 in 2016 niso bili sofinancirani iz naslova javnih pozivov ministrstva z oznakama JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015 ter JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2017, če se obdobje aktivnosti projekta v letu 2017 tudi zaključi (projekt se izteče). Ministrstvo k oddaji vlog za sofinanciranje vabi uspešne slovenske prijavitelje (v vlogi vodje projekta ali partnerja v projektu) v okviru naslednjih razpisov programa Ustvarjalna Evropa:
• podprogram KULTURA: evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja
• podprogram MEDIA: razvoj posameznih projektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodni koprodukcijski skladi, filmski festivali ter razvoj občinstev
• medsektorski sklop: vključevanje beguncev.
Vloge bodo obravnavane od 27. 6. 2017 naprej, po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.

 

Upravičeni prijavitelji: nepridobitne pravne osebe zasebnega prava (npr. društva, ustanove, zavodi), za pridobitne pravne in fizične osebe (npr. gospodarske družbe, samostojni podjetniki) in nepridobitne pravne osebe javnega prava (npr. javni zavodi)

 

Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra 2017

 

Vir: Razpisi.info

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice