Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023

 

Predmet razpisa Fundacije za šport je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 2.440.000 EUR, in sicer: 

  • v letu 2022 se razpiše: 2.159.000 EUR;
  • v letu 2023 se razpiše: 281.000 EUR.

Na področju športnih objektov in površin za šport v naravi se sofinancirajo programi, ki se nanašajo na:

  • energetsko in športno-tehnološko posodobitev športnih objektov;
  • trajnostno ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitev naravnih površin za šport;
  • novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo mrežo športnih objektov za izvajanje letnega programa športa;
  • gradnjo, posodobitev in opremljanje športnih objektov za panožne športne centre OKS-ZŠZ.

Upravičeni prijavitelji: izvajalci, kot so določeni v ZŠpo-1

 

Rok za prijavo: 29.11.2021

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice