Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politike – Pobude za inovacije v politiki – Evropski v prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja na področjih izobraževanja in usposabljanja

 

Projekti sodelovanja so obsežni projekti, katerih cilj je opredeliti, preskusiti, razviti ali oceniti inovativne pristope v politiki, ki bi bili splošno uporabljivi in bi lahko izboljšali sisteme na področju izobraževanja in usposabljanja. Te projekte morajo zato voditi in izvajati pomembni predstavniki deležnikov z dokazano odličnostjo in najsodobnejšim znanjem, sposobnostjo ustvarjanja inovacij ali doseganja sistemskega učinka s svojimi dejavnostmi in zmožnostjo, da postanejo gonilna sila pri pripravi programa politike na področju izobraževanja in usposabljanja.

Posebni cilji tega razpisa so:
- uvesti dolgoročnejše spremembe in v praksi preizkušene inovativne rešitve za spopad z izzivi na področju izobraževanja in usposabljanja, ki bi bile splošno uporabljive in bi lahko ustvarile trajnostni in sistemski učinek na sisteme na področju izobraževanja in usposabljanja,
- zagotoviti podporo nadnacionalnemu sodelovanju med ključnimi deležniki pri reševanju v prihodnost usmerjenih vprašanj in njihovemu vzajemnemu učenju na tem področju,
- olajšati zbiranje in analizo dokazov v podporo inovativnim politikam in praksam.

 

Upravičeni prijavitelji: javne in zasebne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, ali organizacije z drugih družbeno-gospodarskih področij, ki izvajajo medsektorske dejavnosti (npr. centri za priznavanje diplom, gospodarske zbornice, panožne organizacije, civilna družba in kulturne organizacije, mreže deležnikov, NVO, ministrstva za izobraževanje, izvajalci usposabljanj...)

 

Rok za oddajo: 19.3.2019

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice