Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel
Razpis EU za zbiranje predlogov projektov: Izmenjava in mobilnost v športu
 
Namen tega pripravljalnega ukrepa je prispevati k prizadevanjem športnih organizacij s podporo učne mobilnosti njenega osebja. Izmenjava ljudi, idej in dobrih praks lahko prinaša koristi posameznikom, njihovim organizacijam in športu kot celoti.
Učna mobilnost v tem okviru pomeni preselitev posameznika v državo, ki ni država njegovega stalnega prebivališča, z namenom usposabljanja ali drugega načina učenja, kar vključuje pripravništva, neformalno učenje, poučevanje ali sodelovanje pri nadnacionalnih dejavnostih strokovnega izpopolnjevanja. Cilj takih izkušenj je omogočiti posameznikom, da pridobijo nove spretnosti, ki bodo izboljšale njihovo prihodnjo zaposljivost, pa tudi njihov osebni razvoj.
 
Upravičeni prijavitelji: upravičeni so vložniki, ki so javne ali zasebne organizacije s statusom pravne osebe, ki so dejavne na področju športa in telesnih dejavnosti ter organizirajo športne in telesne dejavnosti in imajo sedež v eni od 28 držav članic EU  
 
Rok prijave: 26.7.2018
 
Stran razpisa: razpis
 
0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice