Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Training 2018 (EACEA/09/2018)

 

V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za usposabljanja za leto 2018.

 

Prijave se morajo nanašati na dejavnosti, katerih cilj je razvijati sposobnosti strokovnjakov v avdiovizualnem sektorju, da bi ti razumeli evropsko in mednarodno razsežnost in jo vključili v svoje delo, z izboljševanjem strokovnega znanja na naslednjih področjih:


- usposabljanje za razvoj občinstva, trženje, nove modele za širjenje in uporabo, vključno z modeli, ki temeljijo na najsodobnejših digitalnih tehnologijah;
- usposabljanje o finančnem in tržnem upravljanju za spodbujanje dostopa do finančnih sredstev in novih poslovnih modelov;
- usposabljanje za razvoj in produkcijo avdiovizualnih del, vključno z izmenjavo znanj in zmogljivostmi za mreženje;
- usposabljanje za spopadanje z izzivi digitalizacije za prilagoditev razvoju trga.

 

Prijavitelji se lahko prijavijo za eno od naslednjih treh kategorij podprtih ukrepov, odvisno od obsega, potreb, ciljev in mednarodne/evropske razsežnosti:
1. evropske ukrepe;
2. mednarodne ukrepe;
3. regionalne ukrepe.

 

Upravičeni prijavitelji: vložniki morajo biti subjekti (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov te države. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Rok prijave: 26.4.2018

 

Vir: CNVOS

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice